Dofinansowania

Program czyste powietrze dla kogo ? 

Program czyste powietrze umożliwia skorzystanie wsparcia finansowego dotyczącego zakupu i montażu pompy ciepła do celów ogrzewania.

Wsparcie kierowane jest do osób fizycznych, właścicieli (współwłaścicieli) jednorodzinnych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych lub w lokalach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Limit dochodu

Dochód roczny nie może przekraczać kwoty 100 000zł – podstawowy poziom dofinansowania.

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania, przeciętny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nie może przekraczać:

  • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Najwyższy poziom dofinansowania może otrzymać osoba fizyczna w której gospodarstwie przeciętny miesięczny dochód na jednego członka nie przekracza kwoty:

  • w wieloosobowym 900 zł
  • w jednoosobowym 1260 zł

Ile można dostać dofinansowania z programu czyste powietrze?

  • dofinansowanie dla poziomu podstawowego wynosi do 30 000 zł,
  • dla poziomu podwyższonego 37 000 zł,
  • poziom najwyższy 69 000 zł.

Do kiedy można korzystać z programu czyste powietrze?

Program jest prowadzony do 31 grudnia 2027 r. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

Gdzie składać wniosek w ramach program czyste powietrze?

Dofinansowanie do pompy ciepła można otrzymać składając wniosek do WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Trzy poziomy dofinasowania w ramach programu czyste powietrze

Przedstawione zestawienia nie wyczerpują możliwości dostępnych dofinansowań w ramach czyste powietrze. Poniżej zostały przedstawione zestawienia maksymalnego dofinansowania dla inwestycji związanych z zakupem i montażem pompy ciepła.

Podstawowy poziom dofinansowania – dotacja do pompy ciepła

Nazwa InwestycjiMaksymalny poziom dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)Maksymalna kwota dotacji (PLN)
Pompa ciepła powietrze/woda30%9 000
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)45%13 500
Pompa ciepła typu powietrze/powietrze30%3 000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej45%20 250

Podwyższony poziom dofinansowania – dotacja do pompy ciepła

Nazwa InwestycjiMaksymalny poziom dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)Maksymalna kwota dotacji (PLN)
Pompa ciepła powietrze/woda60%18000
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)60%18000
Pompa ciepła typu powietrze/powietrze60%6000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej60%27000

Najwyższy poziomu dofinansowania – dotacja do pompy ciepła

Nazwa InwestycjiMaksymalny poziom dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)Maksymalna kwota dotacji (PLN)
Pompa ciepła powietrze/woda90%27000
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)90%27000
Pompa ciepła typu powietrze/powietrze90%9000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej90%40500

Przedstawione informacje nie wyczerpują możliwości dofinansowania w ramach programu czyste powietrze. Warto zapoznać się z pełną tabelą.